Diabetespodotherapie

Wereldwijd lijden ongeveer 250 miljoen mensen aan diabetes. In 2017 verwacht men dat er een miljoen diabeten zijn in Nederland. Voetcomplicaties zijn de ernstigste en ook meest kostbare complicaties van diabetes. 
In Nederland krijgt ongeveer 15% van alle diabetespatiënten een voetwond. Het tijdig onderkennen van en reageren op diabetesproblematiek is absoluut noodzakelijk om een goede zorg voor patiënten met diabetes mellitus te kunnen garanderen.

Wanneer er complicaties optreden in de voet heet dit een ‘diabetische voet’ of een ‘risicovoet’. De complicaties van voetproblemen bij diabetes kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. In de meeste gevallen betreft het een slecht genezende wond. Deze ziet er aanvankelijk onschuldig uit, maar kan leiden tot ernstige infecties. Indien de voetinfectie zich uitbreidt kan dit zelfs een amputatie tot gevolg hebben. Wij vinden het erg belangrijk dat u als patient goed begrijpt waardoor voetproblemen kunnen ontstaan bij diabetes mellitus. Wonden aan de voeten ontstaan namelijk nooit zomaar. De behandelaar(s) van uw voetproblemen leggen u graag uit wat u zelf kunt doen om voetproblemen te voorkomen  

Bij Podotherapie Pero zijn Marianne van Loon en Mieke Pero gespecialiseerd in de behandeling van complexe diabetische voeten, zij zijn beiden afgestudeerd als diabetespodotherapeut. Beiden werken wekelijks op een diabetische voetenpoli in het St. Annaziekenhuis in Geldrop.

Kathy van Wees en Diana Voets zijn medisch pedicure en hebben als pedicure de hoogste opleiding achter de rug voor behandeling van de diabetische voet. Zij zijn bekwaam uw voeten goed te verzorgen en adequaat te reageren bij mogelijke problemen. Zij hebben altijd de mogelijkheid een van de (diabetes)podotherapeuten te raadplegen tijdens een consult.

Copyright © 2020 Podotherapie Pero
Webdesign & CMS by Downdijk