Over Podotherapie Pero

 

Kwaliteit

Pero Podotherapie is kwaliteitsgeregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Dit betekend dat u er vanuit mag gaan dat al onze medewerkers goed geschoold zijn en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het vak. Tevens participeren zij in overleg en  werken samen met andere zorgverleners. We worden op vaste tijden door onze beroepsvereniging gevisiteerd om te zien of onze praktijk voldoet aan strenge eisen wat betreft de geleverde zorg, de verslaglegging, huisvesting etc. Dit betekent voor u, dat u bij ons bent gewaarborgd van kwaliteit. Bij de laatste visitatie scoorde onze praktijk gemiddeld een 9. Daar zijn we erg trots op.

Directe toegankelijkheid

Het ministerie van VWS heeft 1 augustus 2011 het besluit genomen om de podotherapeut direct toegankelijk te maken. Dat wil zeggen dat u zowel met als zonder verwijzing bij ons een afspraak kan maken. Uiteraard kan uw huisarts of specialist u een nog steeds goed adviseren over een eventueel bezoek aan onze praktijk. Sommige verzekeraars vragen ondanks bovenstaande toch een verwijzing, vraag uw zorgverzekeraar hiernaar.

Indien u zonder verwijzing komt, dan zijn we verplicht eerst een screening uit te voeren om vast te stellen of u bij de podotherapeut aan het juiste adres bent. Komt u met verwijzing van uw arts of specialist, dan is dat door hen reeds vastgesteld en wordt direct begonnen met het onderzoeken van uw klachten.

Kwaliteit, samenwerking en ontwikkeling

​Pero Podotherapie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NvvP), de Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten (NVvDP), en de Nederlandse Vereniging van Sportpodotherapeuten (NVvSP). Onze podotherapeuten zijn kwaliteitsgeregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici en de medisch pedicures in het Kwaliteitsregister voor pedicures.

Pero Podotherapie heeft regelmatig overleg met collega podotherapeuten. Samen streven wij ernaar de podotherapie verder te professionaliseren, om zo toegevoegde waarde te bieden aan onze patiënten, verwijzers en collega(para)medici.

Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. En dragen hier ook graag aan bij. Daardoor zijn wij één van de zes praktijken in Nederland, die een onderscheiding heeft gekregen voor de bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Lees hier één van onze wetenschappelijke artikelen.

Wij vinden het belangrijk te weten wat u vindt van de geboden kwaliteit. Wij zullen zsm een link plaatsen waarbij u een enquete kunt invullen over onze praktijk. 

Copyright © 2020 Podotherapie Pero
Webdesign & CMS by Downdijk