Podotherapie Pero

Wij zijn op zoek naar de balans tussen het beperken van het aantal besmettingen met Corona virus en het leveren van een waardevolle bijdrage aan de zorg in deze tijd. Wij dragen graag ons steentje bij aan het ontlasten van huisartsen en ziekenhuizen door het inzetten van onze zorg.

Heeft u voetzorg nodig waarvoor u zich genoodzaakt voelt een arts of specialist te raadplegen?
Werkt u zich als beroepsbeoefenaar van een van de cruciale beroepsgroepen een slag in de rondte en wordt u hierdoor gehinderd door fysieke klachten?
Geeft het uitstellen van reguliere zorg voor u dusdanige klachten dat er een medische noodzaak ontstaat?
Heeft u vragen? Of wilt u graag telefonische adviezen ontvangen?

Wij zijn er voor u.

U kunt ons bellen op telefoonnummer: 040 – 2855461 of via e-mail bereiken op: info@podotherapiepero.nl.

Tijdens werkdagen zijn wij tussen 08.30 en 12.30 uur bereikbaar. Berichten worden dagelijks in behandeling genomen.

 

Podotherapie Pero - Specialist voor uw voeten

Heeft u last van uw voeten? Of heeft u knie-, heup- of rugklachten? Dan staan onze podotherapeuten graag voor u klaar.

Podotherapie Pero is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Dit betekent voor u, dat u bij ons bent gewaarborgd van kwaliteit.

Het ministerie van VWS heeft 1 augustus 2011 het besluit genomen om de podotherapeut direct toegankelijk te maken. Dat wil zeggen dat u zowel met als zonder verwijzing bij ons een afspraak kan maken. Uiteraard kan uw huisarts of specialist u een nog steeds goed adviseren over een eventueel bezoek aan onze praktijk.

Indien u zonder verwijzing komt, dan zijn we verplicht eerst een screening uit te voeren om vast te stellen of u bij de podotherapeut aan het juiste adres bent. Komt u met verwijzing van uw arts of specialist, dan is dat door hen reeds vastgesteld en wordt direct begonnen met het onderzoeken van uw klachten.

Online afspraak maken

Copyright © 2020 Podotherapie Pero
Webdesign & CMS by Downdijk