Podotherapie als vakgebied

Heeft u last van uw voeten? Of heeft u knie-, heup- of rugklachten? Uw podotherapeut weet raad.

Podotherapeuten behandelen klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geeft een podotherapeut preventieve adviezen.

De titel podotherapeut

De titel “podotherapeut” is een bij de wet beschermde titel en geregistreerd bij de wet BIG. Podotherapeuten hebben een volwaardige 4-jarige HBO opleiding gevolgd, en zijn daarmee de hoogst opgeleide paramedici gespecialiseerd in voet- en houdingsproblematiek. Podotherapie is het enige wettelijk erkende paramedisch beroep dat voet- en houdingsklachten behandelt.

Onderscheid met andere voetgerelateerde disciplines

In onderstaande tabel wordt de deskundigheid van de podotherapeut vergeleken met andere voetgerelateerde disciplines:

Vooropleiding en opleidingsniveau vormen het basis werk – en denkniveau van de discipline in kwestie. Bij het ontbreken van duidelijke kaders hierin werkt dit tevens een groot niveauverschil tussen zorgverleners binnen de betreffende discipline in de hand. Het ene moment wordt u door iemand behandeld, die bijvoorbeeld al jaren fysiotherapeut is, op een ander moment door iemand die geen enkele opleiding van enige aard daarvoor heeft genoten. Studiebelasting geeft een indicatie in welke mate van diepgang de zorginhoudelijke kennis (theoretisch en praktisch) is onderricht. Een beschermde titel voorkomt dat zomaar iemand zich een discipline vaardig kan en mag noemen.

In onderstaande tabel zijn doelmatigheidselementen uitgewerkt per voet gerelateerde discipline:

Een hoge doelmatigheid wordt gesterkt wanneer een discipline een heldere (differentiaal) diagnose kan stellen en daaropvolgend een dergelijk breed scala aan therapieën heeft dat zowel de symptomen als de oorzaak behandeld kunnen worden (bijv. clavus verwijdering als wel drukverdelende therapeutische zolen ter voorkoming van recidief). Een verhoging van de doelmatigheid werkt ook ketenzorg of samenwerking in de hand. De podotherapie werkt in deze context graag samen met de orthopedie in die gevallen waar de patiënt niet in regulier confectieschoeisel geholpen kan worden, of met de pedicure wanneer periodieke voetzorg elementair is voor de patiënt/klacht in kwestie.

Bron: Podomedics

Copyright © 2019 Podotherapie Pero
Webdesign & CMS by Downdijk